Press "Enter" to skip to content

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych – po co i dla kogo?

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych jest dokumentem, który potwierdza brak obecności w organizmie określonych bakterii. Jej wyrobienie ma na celu przeciwdziałanie wystąpieniu epidemii wśród osób zatrudnionych nie tylko w szpitalach, ale również pracujących przy dystrybucji i produkcji żywności. 

Komu potrzebna jest książeczka sanitarno-epidemiologiczna?

To dokument, który jest wymagany w wielu miejscach pracy. Książeczkę powinny wyrobić osoby zatrudnione w zakładach produkcyjnych oraz w miejscach, gdzie sprzedawane są produkty spożywcze, czyli wszelkiego rodzaju sklepy spożywcze,  mięsne, piekarnie czy punkty warzywne. Ponadto książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych powinny posiadać osoby zatrudnione na takich stanowiskach jak barman, kucharz czy kelner. Również osoby pracujące w szpitalach powinny wyrobić tego rodzaju dokument. Mowa tu zarówno o lekarzach, pielęgniarkach, jak i osobach dostarczających posiłki. Wymóg ten dotyczy także studentów takich kierunków, jak medycyna czy fizjoterapia, szczególnie gdy zaczynają praktyki zawodowe w placówkach medycznych.

Dokument ten powinny posiadać również osoby pracujące z dziećmi poniżej 6. roku życia, a także pracujące przy produkcji leków przyjmowanych doustnie i uzdatnianiu oraz dystrybucji wody pitnej. Może zdarzyć się tak, że książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, będzie wymagana w miejscach, gdzie pracuje duża liczba osób.

Po co należy wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Osoby otrzymujące tego rodzaju dokument mogą być pewne, że nie są nosicielami m. in. pałeczek Shigella oraz Salmonella, pałeczek duru rzekomego A, B, C i duru brzusznego, dzięki czemu mogą świadczyć usługi w wyżej wymienionych miejscach pracy. 

Dzięki takiemu badaniu możliwe jest także wykrycie prątków gruźlicy albo innych chorobotwórczych czynników. Podstawową funkcją książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, jest zapewnienie odpowiedniej ochrony osób pracujących oraz odbiorców towarów i usług, a także zapewnienie najwyższego standardu bezpiecznych kontaktów.

Jak wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Konieczność wyrobienia tego rodzaju dokumentu określa Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób z 2008 roku. Warto wiedzieć, że została ona zastąpiona orzeczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych. Dalej jednak dokument ma formę książeczki. 

Aby otrzymać orzeczenie, należy udać się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej – czyli sanepidu. Cała wizyta odbywa się w ciągu 3 dni, w których trakcie dostarcza się próbki materiału badawczego. Po ich analizie osoba ubiegająca się o książeczkę, otrzymuje wyniki. Następnie należy udać się z nimi do lekarza medycyny pracy, który dodatkowo wydaje orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych o tym, że dana osoba nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania danej pracy. Jeśli badania sanepidowskie wykażą pewne nieprawidłowości, lekarz informuje pacjenta oraz wydaje trwałe albo czasowe przeciwskazanie do wykonywania określonej pracy.

Comments are closed.